De mediator helpt conflictpartijen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. De focus van mediation ligt op het oplossen van het probleem of conflict.
Wat houdt mediation in?
Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij een deskundige de onderhandelingen tussen conflictpartners begeleidt. Er wordt gezocht naar gezamenlijk gedragen oplossingen of besluiten.
U kunt voor mediation kiezen als u denkt er met deskundige hulp uit te komen. En als de andere partij hieraan wil meewerken. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar, hij gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een samen gedragen oplossing van het probleem. Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de civiele rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. In meer dan de helft van de gevallen is er een geheel of gedeeltelijk goede afloop. Wanneer de duurzaamheid van de onderlinge relatie en samenwerking belangrijk is (zakelijk of privé) heeft de voorkeur. Daarbij is het wel belangrijk dat de betrokkenen hierin willen investeren. Wanneer het belangrijk is dat de inhoud van een conflict snel opgelost wordt heeft mediation de voorkeur.

SOCIAN ONDERHANDELAAR
Als de zaak muurvast zit kan de professionele onderhandelaar als onpartijdig en bekwaam onderhandelaar de zaak weer vlottrekken. Onderhandelen kan een onderdeel zijn van mediation of vanuit een conflict. Onderhandelen is de communicatie over de verdeling van schaarse middelen tussen partijen met verschillende belangen; partijen die van elkaar afhankelijk zijn om tot een oplossing te komen.