Een conflict is een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen een doelstelling nastreven of een waarde aanhangen die onverenigbaar blijken te zijn en daardoor in botsing komen. Conflicten kunnen zowel bij mensen, organisaties als landen optreden. Wanneer het over een conflict bij mensen gaat, wordt er vaak gesproken van een ruzie. Zo’n ruzie kan variëren van schelden tot fysiek geweld.
De conflictcoach helpt conflictpartijen of teams die onderling een conflict hebben om zich bewust te worden van hun individuele of gezamenlijke gedrag, hoe een meningsverschil of een spanning kan escaleren tot een diep conflict dat grote gevolgen kan hebben voor de persoon of organisatie in kwestie. De focus bij conflictcoaching is gericht op actieve interventie, curatief of preventief door alle mogelijke poging te doen om een conflict te beïnvloeden en te beëindigen.
De conflictcoach kan belangenbehartiger zijn of de neutrale partij bij conflictbehandeling.

Wat houdt conflictcoaching in?
Conflictcoaching beïnvloed het op voorhand zijnde conflictpotentieel, denk aan persoonlijke factoren zoals karakter, gedragsgewoonte, opvattingen en intenties. Het kunnen ook zakelijke factoren zijn, bijvoorbeeld: gebrekkige organisatiestructuur, ontoereikende functieafbakening, problemen binnen de bedrijfsprocessen enzovoort.
Conflictcoaching beïnvloed het conflictproces door interventie van acties en tegen acties van verbale en non verbale gedragingen van partijen. Het resultaat is gericht op bewustwording van het conflictgedrag, de consequenties van radicalisering van het conflict te benoemen en het onderlinge wantrouwen te bespreken om vervolgens het conflictproces te stoppen.
Het beïnvloeden van het conflictproces zal leiden tot het wegnemen van persoonlijke consequenties, verstoting of het stopzetten van veelal hoge materiele schade.