WELKOM

Welkom bij SOCIAN, een nieuw initiatief om mensen en organisaties te helpen als het even stokt. Als
de inspiratie om verder te komen ontbreekt. Als er conflicten zijn. Als u persoonlijk, met zijn tweeën,
als bestuur of organisatie wél verder wilt, maar niet ziet hoe. Dan bent u welkom bij SOCIAN.

 

SOCIAN gebruikt het non profit model

Bij SOCIAN draait alles om mensen.

Alles moet vandaag de dag vele malen sneller, doeltreffender, doelmatiger, lean en mean en winstgevender. Dit gaat uiteindelijk ten koste van mens en organisatie als de ware sociaal en maatschappelijke betekenis van de bedrijfs-, organisatiestrategie ontbreekt.

SOCIAN staat voor waarde creatie. Groeien naar actief betekenisvol ondernemen, besturen en/of organiseren. SOCIAN streeft naar een duurzame ommekeer in het (onderling) waarnemen, denken, voelen en willen. Dit leidt tot positieve gedragsverandering bij teams en/of tussen individuen bij organisaties en bedrijven die actief willen innoveren en/of groeien naar een meer betekenisvolle samenleving.

SOCIAN deelt de materiele winst welke voortvloeide uit haar toegevoegde waarde met zowel de opdrachtgever door een sociaal tarief te berekenen, maar ook door de verkregen winst (overwaarde) af te romen en te doneren in een goede doelen fonds. Het jaarlijks gekozen goede doel van SOCIAN is gericht op kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte!

De waarde creatie van SOCIAN: Delen is waarde voor iedereen!

Samen bereiken we het doel

Menselijke waarde in plaats van economische waarden. In zijn boek “Ware Winst” schrijft Christian Felber, politiek wetenschapper uit Wenen: “Is het niet merkwaardig? Waarden zouden als leidraad in ons leven moeten fungeren en ons oriëntatie moeten bieden.” De huidige economische waarden domineren nog steeds, meer en meer! “De economische waarden zijn totaal verschillend van de waarden in onze intermenselijke relaties. Onze dagelijkse contacten, vriendschappen lopen goed indien de menselijke waarden centraal staan: vertrouwen, eerlijkheid, erkenning respect, luisterbereidheid empathie, samenwerking en wederzijdse hulp vormen de basis daarvoor.”
De innerlijke waarde van SOCIAN gaat over de zin en waarde van het leven. Als mensen de zin of motivatie dreigen te verliezen, of zelfs zijn verloren wil SOCIAN ze aanzetten, inspireren, begeleiden en enthousiasmeren op weg naar persoonlijke levensgeluk. Mensen een flinke schouder en perspectief bieden, voor hen die vast zijn gelopen, of waar onderlinge verhoudingen onwrikbaar zijn, of voor mensen die verdwaald zijn in het donkere soms ondoordringbare levensbos. Zingeving is immers een zeer krachtige bron, of misschien wel de allerkrachtigste levensbron voor levensgeluk in deze sterk veranderende wereld.

biedt perspectief

Neem contact op met Socian

    voor VERTROUWELIJKE mail